nowy pacjent/złóż deklarację

 

Warunkiem bezpłatnego (opłacanego przez NFZ) korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej jest złożenie deklaracji wyboru lekarza POZ oraz pielęgniarki POZ. 

Wyboru dokonuje się poprzez: 

  • Złożenie w placówce POZ „deklaracji papierowej” potwierdzonej podczas składania podpisem osoby przyjmującej deklarację wyboru.
  • Złożenie „deklaracji elektronicznej” (e-deklaracja)  przez Internetowe Konto Pacjenta: https://pacjent.gov.pl/ o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Z uwagi na trwającą sytuację epidemiczną możliwe jest przesłanie przez pacjenta skanu poprawnie wypełnionej i podpisanej deklaracji wyboru, drogą elektroniczną na adres mailowy naszej placówki pod adresem: gmlekarzerodzinni@gmail.com

Do Państwa dyspozycji udostępniamy formularze wyboru Lekarza POZ oraz Pielęgniarki POZ.