Jedną z zalet dobrego i profesjonalnego lekarza rodzinnego powinna być jego dostępność. Chcąc zapewnić Państwu dobrą opiekę z naszej strony proponujemy trzy możliwości kontaktu z Waszym lekarzem:

porada telefoniczna

– dobra i szybka metoda komunikacji z lekarzem. Właściwie przeprowadzona teleporada to bezpieczna metoda komunikacji. Telefon jest pomocny w udzielaniu odpowiedzi na proste pytania. Oszczędza czas obu stronom i skraca czas oczekiwania Pacjenta na kontakt z lekarzem, co może być bardzo ważne w niektórych stanach chorobowych.

Jeżeli macie Państwo wątpliwości co do swojego stanu zdrowia i chcecie się poradzić się lekarza, możecie do nas zadzwonić i zgłosić chęć rozmowy. Lekarz rodzinny oddzwoni w pierwszym możliwym dla niego momencie. W trakcie rozmowy, po uzyskaniu możliwie pełnej informacji na temat problemu, wspólnie zadecydujemy co do dalszego postępowania. Przy dobrze zebranej informacji, w lekkich stanach chorobowych, lekarz może doradzić jakie leczenie zastosować i ewentualnie umówić się na ponowną rozmowę celem weryfikacji Państwa stanu. Jeżeli w wyniku konsultacji telefonicznej lekarz zdecyduje, że stan Pacjenta wymaga dalszej oceny poprosimy o przybycie do poradni, lub w niektórych przypadkach lekarz przyjedzie na wizytę domową.

wideokonsultacja

Nowa możliwość spotkania ze swoim lekarzem rodzinnym, jest bardziej efektywna niż rozmowa telefoniczna i umożliwia lepszą opiekę.

Lekarz obserwujący pacjenta ma większe możliwości diagnostyczne dzięki obserwacji podstawowych objawów chorobowych (stan ogólny, oddychanie, badanie gardła poprzez wideo, zmiany wysypkowe skóry, ocena spojówek/źrenic, możliwość wykonania podstawowych testów fizykalnych przez współdomownika po instruktażu i pod bezpośrednim nadzorem lekarza).

Jeśli chcesz skorzystać z tej możliwości proszę poinformuj o tym podczas rejestracji na wizytę i podaj swój adres mailowy, na który wysłany zostanie e-mail z potwierdzeniem terminu oraz linkiem do spotkania. Potrzebujesz jedynie komputer z kamerką i dostępem do internetu.

Wykorzystanie tej formy świadczenia dodatkowo pomaga w walce z COVID-19, redukując ryzyko zakażenia koronawirusem większej liczby osób. Dotyczy to również innych chorób zakaźnych.

konsultacja w poradni

– tradycyjny sposób spotkania z lekarzem rodzinnym. Podczas telefonicznej rejestracji zostanie wyznaczona data i godzina wizyty zgodnie ze stanem Państwa zdrowia i możliwościami lekarza. Staramy się przestrzegać wyznaczonych terminów wizyt, czasami mogą jednak wystąpić niewielkie opóźnienia spowodowane koniecznością przyjęcia nagłych przypadków wymagających natychmiastowej interwencji. W takich przypadkach decyzja zawsze należy do lekarza i prosimy Państwa o cierpliwość i zrozumienie.

wizyta domowa

– w niektórych sytuacjach konieczna jest wizyta lekarza u Państwa w domu. Dotyczy to Pacjentów obłożnie chorych i takich, których obecny stan zdrowia nie pozwala na dotarcie do poradni. Jest ona ustalana po uprzedniej telefonicznej rozmowie z lekarzem i wstępnej ocenie stanu Pacjenta. Wizyta domowa jest połączona z ryzykiem długiego oczekiwania i możliwością pogorszenia się stanu zdrowia w międzyczasie. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, których stan może ulec szybkiemu pogorszeniu, zaś krótki transport chorego dziecka do przychodni nie stanowi zwykle poważnego zagrożenia. Wizyta domowa nie może być podyktowana tylko i wyłącznie wygodą Pacjenta, gdyż naraża to innych chorych na dłuższe oczekiwanie i może być dla nich niebezpieczne.