Antybiotyki to jedno z najważniejszych osiągnięć medycyny XX wieku. Dzięki ich odkryciu skuteczne mogło być leczenie wielu chorób do tej pory uważanych za śmiertelne. Jednakże ta wysoka skuteczność spowodowała, że zaczęto je nadużywać i stosować także wtedy, gdy nie było to potrzebne („na wszelki wypadek”). W efekcie na skutek tak powszechnego stosowania pojawiły się szczepy bakterii, które „wypracowały” sobie oporność na wszystkie znane nam dziś antybiotyki. Czy chcemy powrotu ery przedantybiotykowej?!

Antybiotyki niekoniecznie, nie zawsze, nie na wszystko.

Pod takim hasłem trwa akcja „Chrońmy antybiotyki” zainicjowana m. in. przez Światową Organizację Zdrowia ponad dekadę temu. Na stronie Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków jako powód utworzenia programu możemy przeczytać, że „niewłaściwe stosowanie i nadużywanie preparatów przeciwbakteryjnych w różnych obszarach medycyny, w weterynarii, hodowli, rolnictwie, a także w przemyśle przyczyniło się do pojawiania się i rozprzestrzeniania, na bardzo szeroką skalę, opornych drobnoustrojów dysponujących coraz sprawniejszymi mechanizmami lekooporności”. Konsekwencją narastającej oporności drobnoustrojów na antybiotyki jest ograniczenie możliwości skutecznego leczenia infekcji.

Dlatego prosimy:

  • Nigdy nie stosuj antybiotyku, którego nie przepisał lekarz
  • Przy kolejnej infekcji nigdy nie przyjmuj antybiotyku, który pozostał w domu po poprzedniej kuracji
  • Zaufaj wiedzy lekarza – nie namawiaj go, żeby przepisał antybiotyk
  • Stosuj się do zaleceń lekarza. Doprowadź kurację do końca, nawet gdy już wcześniej poczujesz się lepiej

Jeśli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy na stronę antybiotyki.edu.pl

2015.12.28