Photo by CDC on Unsplash

Zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia (dostępne tutaj) w naszej poradni powracamy do wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych.

Aby zapewnić naszym pacjentom oraz personelowi poradni odpowiednie bezpieczeństwo wprowadzamy następujące zasady:

 1. Zarówno dziecko, jak i rodzić nie mogą mieć objawów infekcji
 2. Przed wizytą w poradni proszę zapoznać się z kwestionariuszem wywiadu przesiewowego przed szczepieniem (dostępny tutaj)
 3. Wywiad medyczny przed szczepieniem zostanie przeprowadzony telefonicznie. Lekarz podczas tej rozmowy zapyta również o odpowiedzi zaznaczone w kwestionariuszu
 4. Wszelkie pytania proszę zadawać przed i/lub po wizycie drogą telefoniczną. Zalecenia, ewentualnie recepty, skierowania zostaną państwu również przekazane zdalnie
 5. Przed wizytą należy dokładnie umyć ręce i zdezynfekować je przed wejściem do poradni
 6. Na umówione szczepienie proszę przychodzić punktualnie, żeby uniknąć kontaktu z innymi pacjentami
 7. Wizyty szczepienne odbywają się w z zachowaniem rozdziału czasowego (w tym czasie przyjmowani są tylko pacjenci zdrowi)
 8. Dziecku podczas wizyty towarzyszyć może tylko jeden rodzic
 9. Dzieci powyżej 4 roku życia oraz rodzic powinni przyjść do poradni w maseczce zakrywającej nos i usta
 10. Proszę zabrać ze sobą tylko niezbędne przedmioty. Torebki, nosidełka, wózek powinny pozostać poza poradnią.
 11. Czas pobytu w poradni skracamy do niezbędnego dla bezpieczeństwa dziecka minimum
 12. Przez 20 minut po szczepieniu rodzice/opiekunowie powinni przebywać z dzieckiem w okolicy poradni (np. w samochodzie)

Kto nie może uczestniczyć w wizycie szczepiennej?

 1. Osoba, która w ciągu ostatnich 14 dni miała kontakt z osobą zakażoną Koronawirusem lub osobą w kwarantannie
 2. Osoby poddane kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Wiarygodne źródła wiedzy dotyczące szczepień ochronnych:

data wpisu: 2020.04.21