Photo by elizabeth lies on Unsplash

Każda osoba powyżej 6. miesiąca życia powinna otrzymać szczepienie przeciwko grypie do końca listopada, chyba że występują przeciwwskazania do szczepienia – mówią zalecenia Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) oraz Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Jako przeciwwskazania wymienia się tylko ciężką reakcję alergiczną na składnik szczepionki lub po wcześniejszym podaniu szczepionki przeciwko grypie.

Dlaczego warto się szczepić przeciw grypie?

Grypa jest bardzo zaraźliwa i co roku wywołuje epidemie dotykające znaczną część społeczeństwa.

Pomimo tego, że u zdrowych osób rzadko dochodzi do poważnych powikłań, osoby w grupach ryzyka mogą bardzo ciężko chorować, a nawet umrzeć.

Szczepienia przeciw grypie chronią przed powikłaniami pogrypowymi, które mogą pozostawić zdrowotne konsekwencje do końca życia np. konieczność przejścia na rentę inwalidzką, a nawet zakończyć się zgonem z powodu wielonarządowych powikłań pogrypowych, szczególnie ze strony układu oddechowego, powikłania kardiologiczne, nefrologiczne, neurologiczne, ze strony ośrodkowego układu nerwowego, schorzenia naczyniowe mózgu, psychiatryczne, poronienia, jak również zakończyć się zgonem. Powikłania pogrypowe mogą dotknąć wszystkich bez względu na wiek.

Kto powinien się szczepić przeciw grypie?

Szczepieniu powinny się poddać zwłaszcza osoby bez względu na wiek z grup wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań pogrypowych i osoby, które mogą stanowić źródło zakażenia dla osób z grupy wysokiego ryzyka oraz ci, którzy ze względu na charakter wykonywanej pracy są szczególnie narażeni na zakażenie wirusem grypy.

Szczepienie inaktywowaną szczepionką przeciw grypie szczególnie zaleca się:

 • zdrowym dzieciom w wieku od 6 miesięcy,
 • osobom po przeszczepach,
 • osobom z przewlekłymi chorobami układu krążenia i układu oddechowego (w tym astmą),
 • dzieciom i dorosłym, którzy rok przed szczepieniem wymagali regularnych kontroli lekarskich lub hospitalizacji z powodu przewlekłych chorób metabolicznych (w tym cukrzycy), dysfunkcji nerek, hemoglobinopatii, immunosupresji (w tym spowodowanej lekami immunosupresyjnymi i zakażeniem HIV),
 • osobom z chorobami mogącymi powodować upośledzenie funkcji układu oddechowego lub usuwania wydzieliny z dróg oddechowych, które mogą zwiększyć ryzyko zachłyśnięcia (np. zaburzenia funkcji poznawczych, urazy rdzenia kręgowego, choroby przebiegające z drgawkami lub inne choroby nerwowo-mięśniowe),
 • osobom w wieku od 6 miesięcy do 18 lat, które podlegają długoterminowej terapii aspirynowej i z tego powodu mogą być narażone na wystąpienie zespołu Rey`a w przypadku zakażenia wirusem grypy,
 • kobietom w ciąży lub tym, które planują ciążę w sezonie 2017/2018,
 • pensjonariuszom domów opieki i innych placówek dla osób przewlekle chorych,
 • osobom powyżej 50 roku życia, ponieważ w tej grupie znacznie zwiększa się liczba osób należących do grup wysokiego ryzyka (szczególnie po 65 r.ż.),
 • pracownikom szpitali, przychodni i innych zakładów opieki zdrowotnej,
 • osobom, które opiekują się ludźmi z grup wysokiego ryzyka przebywającymi w domu,
 • członkom rodzin i domownikom (w tym dzieciom) osób z grup wysokiego ryzyka,
 • osobom, mającym kontakt z dziećmi w wieku 0-59 miesięcy,
 • pracownikom służb publicznych, np. szkół, handlu, transportu, budownictwa, policji,
 • osobom narażonym na kontakty z dużą liczbą ludzi,
 • pracującym na otwartej przestrzeni

Którą szczepionkę przeciw grypie można podać małym dzieciom?

W Polsce w sezonie 2017/2018 dostępne są dwie szczepionki przeciw grypie Influvac oraz VaxigripTetra. Szczepionka Influvac dostępna jest w dawce 0,5 ml. Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego może być podawana dzieciom od 6 mies. do 35 m.ż. w dawce 0,25 ml lub 0,5 ml. Dzieciom powyżej 35 m.ż. podawana jest w dawce 0,5 ml. Szczepionka VaxigripTetra dostępna jest w dawce 0,5 ml. Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego można ją podawać dzieciom po ukończeniu 3 roku życia.

źródło:

http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/grypa/#podsumowanie

http://www.mp.pl/grypa/artykuly/wytyczne/149927,profilaktyka-grypy-jakie-zalecenia-obowiazuja-w-sezonie-epidemicznym-20162017

https://www.cdc.gov/flu/index.htm