W 2015 roku mieliśmy zaszczyt objąć podstawową opieką medyczną pracowników Konsulatu USA w Krakowie jak również członków ich rodzin. Nasza współpraca z Konsulatem trwa do dziś i rozwija się owocnie. Cieszymy się, że obie strony są zadowolone z tej współpracy, i że pracownicy Konsulatu mają obecnie miejsce, do którego mogą zawsze zwrócić się o poradę w razie problemów zdrowotnych.

Since 2015 we have had an honor to be main primary care provider for staff of US Consulate in Krakow and their family members. Our cooperation seems to be very successful and we are very happy that members of US Consulate staff have the place to call in case of any medical issues.