misja

„Medycyna rodzinna jest specjalizacją medyczną zapewniającą stałą i wszechstronną opiekę zdrowotną jednostce i rodzinie. Jest szeroką specjalizacją integrującą nauki biologiczne, kliniczne i behawioralne. Zajmuje się osobami w każdym wieku i obojga płci, każdym układem organów i każdą jednostką chorobową.”

źródło: Amerykańska Akademia Lekarzy Rodzinnych

„Medycyna rodzinna obejmuje zdrowotną opiekę lekarską nad rodziną w aspekcie somatycznym, psychicznym i społecznym.”

źródło: Medycyna Rodzinna, PZWL

Definicje medycyny rodzinnej mówią o zapewnieniu dostępności do opieki zdrowotnej dla pacjentów, o ciągłości i wszechstronności tej opieki oraz o jej koordynacji. Najistotniejszym jest fakt, że medycyna ta nie ogranicza się do pewnych schorzeń, lecz zajmuje się całością problemów człowieka.

Tym zasadom hołdujemy jako zespół tworzący GM Lekarze Rodzinni. Chcemy, by dostępność, ciągłość, wszechstronność i koordynacja opieki zdrowotnej dla Pacjentów stanowiły filary naszej praktyki.