Wszystkie placówki zdrowotne okresowo przechodzą kontrole prowadzone przez podmioty zewnętrzne. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Wojewódzki dotyczy prawidłowości funkcjonowania placówki w zakresie organizacji pracy, posiadania wszelkich wymaganych dokumentów, kompetencji personelu i sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej. Przeprowadzana w naszej Praktyce kontrola dn. 1 września 2014 nie wykazała żadnych nieprawidłowości, o czym z zadowoleniem i satysfakcją informujemy naszych obecnych i przyszłych Pacjentów.

2014.09.20