Dzieci, które spędzają 3 godziny lub więcej dziennie przyklejone do monitora mają większe ryzyko rozwoju otyłości i wczesnych czynników ryzyka cukrzycy typu 2, zwłaszcza rozwoju insulinooporności, niż te, które spędzają godzinę dziennie lub mniej – takie wnioski płyną z badania opublikowanego w marcu w Archives of Disease in Childhood, którego streszczenie specjalnie dla Was przedstawiam poniżej.

„Dotychczasowe rekomendacje Amerykańskiego Towarzystwa Pediatrycznego sugerowały ograniczenie czasu spędzanego dziennie przed monitorem przez dzieci poniżej 2 godzin”, pisze główny autor tej pracy, Dr Claire Nightingale z Uniwersytetu Londyńskiego. I dodaje: „Nasze odkrycia mówią, że zmniejszenie czasu spędzanego przed monitorem może być korzystne w zmniejszaniu czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 zarówno u chłopców, jak i dziewczynek w różnych grupach etnicznych od wczesnych lat”.

Badanie Child Heart and Health Study in England (CHASE) było przeprowadzone u dzieci pomiędzy 9 a 10 rokiem życia uczęszczających do 200 szkół podstawowych w Londynie, Birmingham i Leicester. W latach 2004 – 2007 poddano analizie 4495 dzieci, u których wykonano pomiary antropometryczne oraz oznaczenie glukozy na czczo. „4% uczestników badania zgłaszało, że w ogóle nie spędza czasu przed monitorem”, mówi dr Nightingale ze współpracownikami:, 37% spędzało codziennie godzinę lub mniej, podczas gdy 28% godzinę lub dwie. Około 13% powiedziało, że spędza 2 lub 3 godziny przyklejone do monitora, wreszcie 18% więcej niż 3 godziny dziennie. Badacze zauważyli, że w grupie spędzającej dużo czasu przed monitorem przeważali chłopcy.

W porównaniu do dzieci, które spędzają godzinę lub mniej przed monitorem te dzieci, które spędzają 3 godziny lub więcej miały wyższy wskaźnik otyłości, tzw. ponderal index (o 1.9%), grubość tkanki podskórnej (o 4.5%), poziom leptyny – hormonu kontrolującego apetyt (o 9.2%), wyższe stężenie insuliny (o 10.7%) oraz większą isnulinooporność (o 10.5%).

Co ważne, związek pomiędzy czynnikami ryzyka rozwoju cukrzycy a dziennym czasem spędzanym przed monitorem nie miał związku ze statusem socjoekonomicznym. Niemniej „nie ma oczywistych dowodów na związek pomiędzy czasem spędzanym przed monitorem a stężeniem hemoglobiny glikowanej, stężeniem glukozy na czczo oraz innych czynników ryzyka choroby naczyniowej takich jak stężenie lipidów czy ciśnienie krwi”.

Autorzy zwrócili uwagę, że obecne użycie urządzeń elektronicznych jest bardziej wszechobecne niż w czasach prowadzenia ich obserwacji, gdyż ze względu na pojawienie się tabletów czy smartphonów zwiększyły się możliwości spędzania czasu przed monitorem dla wielu dzieci. Z tego powodu wydaje się, że wyniki tego badania mają istotne znaczenie, ponieważ obecne trendy wskazują, że czas spędzony  przed monitorem w dzieciństwie się wydłuża, co może mieć szkodliwe konsekwencje zdrowotne w wieku dorosłym.

Zródło: Screen time is associated with adiposity and insulin resistance in children

Claire M Nightingale, Alicja R Rudnicka, Angela S Donin, Naveed Sattar, Derek G Cook, Peter H Whincup, Christopher G Owen.  Arch Dis Child. Published online March 13, 2017. Abstract

data wpisu: 2017.06.18